Sa Comuna

Propietat comunal que pertany a tots els veïns del municipi, té una extensió de 789 ha. aproximadament 1.111 “cuarterades”.
La muntanya de sa Comuna ha tingut una important funció social i econòmica. En 1906 constava de 716 hectàrees, produïa una renda anual de 6.140 pessetes i estava valorada en 475.000 pessetes. L’aprofitament era el pinar, la llenya i de les pastures. L’Ajuntament subhastava anualment l’explotació forestal, la caça i les pastures. Aquestes rendes permetien escometre obres públiques i disminuir la pressió fiscal sobre els habitants de la vila.
L’explotació forestal va ser activa fins als anys setanta del s. XX. En l’actualitat se subhasten entre els habitants de Bunyola un centenar de “colls” per a la caça amb “filats”.
L’ús actual és sobretot recreatiu: caminar, córrer, escalada, MTB i altres activitats regulades. S’han anat creant figures de protecció encaminades a conservar l’ecosistema que forma el bosc perquè existeixi un equilibri entre els usos humans i la vida salvatge. El bosc està inclòs en el Parc natural de la serra de Tramuntana i els usos permesos estan regulats per un pla d’ordenació autonòmic.

Naturalesa, tradició,
aventura i paisatge